Trang chủ / Chia sẽ thông tin / [Info] unbrick Asus zenfone 6 ok
Makeup NgọcTrần - Hotline : 0995.612.614

[Info] unbrick Asus zenfone 6 ok

unbrick Asus zenfone 6

Zenfone 5+6 hay bị bật nguồn lên biểu tượng USB , Treo logo Asus …

Cách fix unbrick thì cũng nhiều trên google rồi ví dụ như tool xFSTK-Downloader.

Mình cũng đã từng dùng xFSTK-Downloader, up rom RAW, Up qua recovery … nhưng kết quả Fail khong chạy được, hoặc chạy được xí lại Fail

Thôi lôi cái box ra làm cho nhanh 😀

Log:

HiPower mode is OFF
CMD Pullup Level: 2021 mV
CMD Active Level: 2361 mV
EMMC Device Information :
EMMC CID: 90014A48384732640405011F0D0911F6
EMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
EMMC Manufacture Name: SKHYNIX
EMMC NAME: H8G2d , S/N: 011F0D09 , rev. 05
EMMC NAME (HEX): 483847326404
EMMC ROM 1 (Main User Data) Capacity: 7448 MB (0001D1800000)
EMMC ROM 2/3 (Boot Partition 1/2) Capacity: 4096 KB (000000400000)
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 KB (000000400000)
EMMC GP1 (GP Partition 1) Capacity: 8192 KB (000000800000)
Backup saved: H8G2d_011F0D09_20161109_103939.extcsd
EMMC Init completed.

The size has been corrected for the file size

Writing to: ROM1 , start: 0x000000000000 , size: 0x00007D000000
Input file: F:\FLASH FILE\CHINA\ZenFone\DUMP\Zen6\zenfone6_dump.bin
eMMC switching to ROM1
Writing partition…
Done writing partition. Write speed: 959.78 Kb/s

Nếu có model nào mới cần sửa chữa - unlock Không có trong website, bạn liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 0907225175 để được tư vấn

 

Bảng tin

[Info] Unlock AirCard AC754S ok

unlock AirCard AC754S modem Wireless 3G Detecting modem : selection : manufacturer – SierraWireless/NETGEAR model …