Trang chủ / Từ khóa Lưu trữ: Bootloader

Từ khóa Lưu trữ: Bootloader

Tại sao phải repair boot?

Bootloader là gì? Hiểu một cách đơn giản bootloader (hay như anh em vọc sĩ thường gọi là boot) là chương trình khởi động hệ thống và hệ điều hành đã được lập trình sẵn và đặt trong ROM. Nói rộng hơn, bootloader là một đoạn mã được thực thi …

Đọc thêm »