Trang chủ / Chia sẽ thông tin / [Info] Unlock AirCard AC754S ok
Makeup NgọcTrần - Hotline : 0995.612.614

[Info] Unlock AirCard AC754S ok

unlock AirCard AC754S modem 3G

unlock-aircard-ac754s-ok

Nếu quý khách muốn , , mở mạng hay bẻ khóa một loại điện thoại chưa được chúng tôi liệt kê, vui lòng liên hệ số điện thoại 0907225175 để được hỗ trợ và tư vấn.!

Detecting modem :

selection :
manufacturer – SierraWireless/NETGEAR
model – Auto detect (recommended)

Found Applications port COM26
Found Diagnostics port COM29

Found modem : AC754S
Model : AC754S
IMEI : 012701005206734
Serial NR. : CC92522076510
Firmware : SWI9200H_03.05.09.06AP
SIM Lock status : Locked (PH-NET PIN)

===================================================================

Unlocking, please wait …

Modem successfully unlocked !

Bảng tin

[Info] unbrick Asus zenfone 6 ok

unbrick Asus zenfone 6 Zenfone 5+6 hay bị bật nguồn lên biểu tượng USB , …