Trang chủ / Chia sẽ thông tin / [Info] Unlock AirCard AC754S ok
Makeup NgọcTrần - Hotline : 0995.612.614

[Info] Unlock AirCard AC754S ok

unlock AirCard AC754S modem 3G

unlock-aircard-ac754s-ok

Nếu quý khách muốn , , hay bẻ khóa một loại điện thoại chưa được chúng tôi liệt kê, vui lòng liên hệ số điện thoại 0907225175 để được hỗ trợ và tư vấn.!

Detecting modem :

selection :
manufacturer – SierraWireless/NETGEAR
model – Auto detect (recommended)

Found Applications port COM26
Found Diagnostics port COM29

Found modem : AC754S
Model : AC754S
IMEI : 012701005206734
Serial NR. : CC92522076510
Firmware : SWI9200H_03.05.09.06AP
SIM Lock status : Locked (PH-NET PIN)

===================================================================

Unlocking, please wait …

Modem successfully unlocked !

Bảng tin

[Info] unbrick Asus zenfone 6 ok

unbrick Asus zenfone 6 Zenfone 5+6 hay bị bật nguồn lên biểu tượng USB , …