Trang chủ / REPAIR BOOT (UNBRICK) (trang 2)

REPAIR BOOT (UNBRICK)

Livemobi nhận Sửa chữa SmartPhone Hàn Quốc SKY – LG – SAMSUNG – HTC , repair boot cho SKY – Samsung – HTC – LG – Sony … trong quá trình uprom bị mất boot, sửa lỗi mất nguồn, lỗi chạy sai phần mềm, lỗi mất boot.

Triệu chứng là mất hẳn nguồn, hoặc chỉ chớp đèn đỏ, bật nguồn treo ở logo SKY – Samsung – HTC – LG – Sony … , không nhận driver USB, hoặc nhận sai driver hoặc chỉ nhận qualcomm, hs usb, qdloader 900. máy lên nguồn nhưng bị phone off, không có sóng, không flash được phần phone mà chỉ flash được phần PDA

unbrick Huawei Maimang 6 RNE-AL00, repair boot Huawei Maimang 6

unbrick Huawei Maimang 6 RNE-AL00, repair boot Huawei Maimang 6 Livemobi nhận unbrick Huawei Maimang 6 RNE-AL00, repair boot Huawei Maimang 6 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi không lên nguồn, Máy không vào …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Honor V9 DUK-AL10, repair boot Huawei Honor V9 SIM TD-LTE

unbrick Huawei Honor V9 DUK-AL10, repair boot Huawei Honor V9 SIM TD-LTE Livemobi nhận unbrick Huawei Honor V9 DUK-AL10, repair boot Huawei Honor V9 SIM TD-LTE , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi không lên …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Honor V10 BKL-AL00, repair boot Huawei Honor V10 Standard Edition Dual SIM TD-LTE

unbrick Huawei Honor V10 BKL-AL00, repair boot Huawei Honor V10 Standard Edition Dual SIM TD-LTE Livemobi nhận unbrick Huawei Honor V10 BKL-AL00, repair boot Huawei Honor V10 Standard Edition Dual SIM TD-LTE , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Honor Magic NTS-AL00, repair boot Huawei Honor Magic 2017 NTS-AL00

unbrick Huawei Honor Magic NTS-AL00, repair boot Huawei Honor Magic 2017 NTS-AL00 Livemobi nhận unbrick Huawei Honor Magic NTS-AL00, repair boot Huawei Honor Magic 2017 NTS-AL00 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi không lên …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Honor 9 STF-AL00, repair boot Huawei Honor 9 Standard Edition Dual SIM TD-LTE STF-AL00

unbrick Huawei Honor 9 STF-AL00, repair boot Huawei Honor 9 Standard Edition Dual SIM TD-LTE STF-AL00 Livemobi nhận unbrick Huawei Honor 9 STF-AL00, repair boot Huawei Honor 9 Standard Edition Dual SIM TD-LTE STF-AL00 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Honor 8 Youth Edition PRA-AL00, repair boot Huawei Honor 8 Youth Edition Dual SIM TD-LTE PRA-AL00

unbrick Huawei Honor 8 Youth Edition PRA-AL00, repair boot Huawei Honor 8 Youth Edition Dual SIM TD-LTE PRA-AL00 Livemobi nhận unbrick Huawei Honor 8 Youth Edition PRA-AL00, repair boot Huawei Honor 8 Youth Edition Dual SIM TD-LTE PRA-AL00 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Honor 8 Lite WAS-AL00, repair boot Huawei Honor 8 Lite 2017 Dual SIM TD-LTE WAS-AL00

unbrick Huawei Honor 8 Lite WAS-AL00, repair boot Huawei Honor 8 Lite 2017 Dual SIM TD-LTE WAS-AL00 Livemobi nhận unbrick Huawei Honor 8 Lite WAS-AL00, repair boot Huawei Honor 8 Lite 2017 Dual SIM TD-LTE WAS-AL00 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Honor 6C DIG-L21, repair boot Huawei Honor 6C Nova Smart DIG-L21

unbrick Huawei Honor 6C DIG-L21, repair boot Huawei Honor 6C Nova Smart DIG-L21 Livemobi nhận unbrick Huawei Honor 6C DIG-L21, repair boot Huawei Honor 6C Nova Smart DIG-L21 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Honor 6A DLI-AL10, repair boot Huawei Honor 6A Dual SIM TD-LTE DLI-AL10

unbrick Huawei Honor 6A DLI-AL10, repair boot Huawei Honor 6A Dual SIM TD-LTE DLI-AL10 Livemobi nhận unbrick Huawei Honor 6A DLI-AL10, repair boot Huawei Honor 6A Dual SIM TD-LTE DLI-AL10 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, …

Đọc thêm »

unbrick Huawei GR3 2017 (DIG-L21), repair boot Huawei GR3 2017 Dual Sim Gold

unbrick Huawei GR3 2017 (DIG-L21) repair boot Huawei GR3 2017 Dual Sim Gold Livemobi nhận unbrick Huawei GR3 2017 (DIG-L21), repair boot Huawei GR3 2017 Dual Sim Gold DIG-L21, Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Enjoy 7 Plus TRT-AL00, repair boot Huawei Enjoy 7 Plus Dual SIM TD-LTE

unbrick Huawei Enjoy 7 Plus TRT-AL00, repair boot Huawei Enjoy 7 Plus Dual SIM TD-LTE Livemobi nhận unbrick Huawei Enjoy 7 Plus TRT-AL00, repair boot Huawei Enjoy 7 Plus Dual SIM TD-LTE TRT-AL00, Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Diego DIG-TL10, repair boot Huawei Enjoy 6S Dual SIM TD-LTE

unbrick Huawei Diego DIG-TL10, repair boot Huawei Enjoy 6S Dual SIM TD-LTE DIG-TL10 Livemobi nhận unbrick Huawei Diego DIG-TL10, repair boot Huawei Enjoy 6S Dual SIM TD-LTE DIG-TL10, Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi không lên …

Đọc thêm »