Trang chủ / REPAIR BOOT (UNBRICK) (trang 3)

REPAIR BOOT (UNBRICK)

Livemobi nhận Sửa chữa SmartPhone Hàn Quốc SKY – LG – SAMSUNG – HTC , repair boot cho SKY – Samsung – HTC – LG – Sony … trong quá trình uprom bị mất boot, sửa lỗi mất nguồn, lỗi chạy sai phần mềm, lỗi mất boot.

Triệu chứng là mất hẳn nguồn, hoặc chỉ chớp đèn đỏ, bật nguồn treo ở logo SKY – Samsung – HTC – LG – Sony … , không nhận driver USB, hoặc nhận sai driver hoặc chỉ nhận qualcomm, hs usb, qdloader 900. máy lên nguồn nhưng bị phone off, không có sóng, không flash được phần phone mà chỉ flash được phần PDA

unbrick Huawei Diego DIG-L23, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L23

unbrick Huawei Diego DIG-L23, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L23 Livemobi nhận unbrick Huawei Diego DIG-L23, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L23, Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi không lên nguồn, Máy không …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Diego DIG-L22, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L22

unbrick Huawei Diego DIG-L22, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L22 Livemobi nhận unbrick Huawei Diego DIG-L22, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L22, Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi không lên nguồn, Máy không …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Diego DIG-L21, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L21

unbrick Huawei Diego DIG-L21, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L21 Livemobi nhận unbrick Huawei Diego DIG-L21, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L21, Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi không lên nguồn, Máy không …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Diego DIG-L03, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L03

unbrick Huawei Diego DIG-L03, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L03 Livemobi nhận unbrick Huawei Diego DIG-L03, repair boot Huawei P9 Lite Smart DIG-L03  , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi không lên nguồn, Máy …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Diego DIG-L01, repair boot Huawei Enjoy 6S LTE-A

unbrick Huawei Diego DIG-L01, repair boot Huawei Enjoy 6S LTE-A Livemobi nhận unbrick Huawei Diego DIG-L01, repair boot Huawei Enjoy 6S LTE-A , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi không lên nguồn, Máy không vào …

Đọc thêm »

unbrick Huawei Diego DIG-AL00, repair boot Huawei Enjoy 6S Dual SIM TD-LTE

unbrick Huawei Diego DIG-AL00, repair boot Huawei Enjoy 6S Dual SIM TD-LTE Livemobi nhận unbrick Huawei Diego DIG-AL00, repair boot Huawei Enjoy 6S Dual SIM TD-LTE , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi không lên …

Đọc thêm »

unbrick Huawei nova 2i, repair boot Huawei HW-RNE-L22

unbrick Huawei nova 2i, repair boot Huawei HW-RNE-L22 Livemobi nhận unbrick Huawei nova 2i, repair boot Huawei HW-RNE-L22, Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, root treo logo, Flash mãi không lên nguồn, Máy không vào được chế độ boot – …

Đọc thêm »

unbrick ZTE Z9 (NX508J), repair boot ZTE Z9

Livemobi nhận unbrick ZTE Z9 (NX508J), repair boot ZTE Z9 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, qhsusb_builk (9008) …

Đọc thêm »

unbrick Vivo Y51L, repair boot Vivo Y51L

Livemobi nhận unbrick Vivo Y51L, repair boot Vivo Y51L , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, qhsusb_builk (9008) không …

Đọc thêm »

unbrick Asus ZenFone Z00UDB , repair boot Asus ZenFone Selfie (Z00UDB)

Livemobi nhận unbrick Asus ZenFone Z00UDB , repair boot Asus ZenFone Selfie (Z00UDB), Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, …

Đọc thêm »

unbrick Alcatel 6045I , repair boot Alcatel OneTouch Idol 3 6045I

Livemobi nhận unbrick unbrick Alcatel 6045I , repair boot Alcatel OneTouch Idol 3 6045I , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế …

Đọc thêm »