Unbrick ALCATEL

unbrick Alcatel 6045I , repair boot Alcatel OneTouch Idol 3 6045I

Livemobi nhận unbrick unbrick Alcatel 6045I , repair boot Alcatel OneTouch Idol 3 6045I , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế …

Đọc thêm »

unbrick Alcatel 6039Y, repair boot Alcatel OneTouch Idol 3 6039Y

Livemobi nhận unbrick unbrick Alcatel 6039Y, repair boot Alcatel OneTouch Idol 3 6039Y , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ …

Đọc thêm »

unbrick Alcatel 5065D, repair boot Alcatel OneTouch POP 3 5065D

Livemobi nhận unbrick Alcatel 5065D, repair boot Alcatel OneTouch POP 3 5065D , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, …

Đọc thêm »