Unbrick Asus

unbrick Asus ZenFone Z00UDB , repair boot Asus ZenFone Selfie (Z00UDB)

Livemobi nhận unbrick Asus ZenFone Z00UDB , repair boot Asus ZenFone Selfie (Z00UDB), Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, …

Đọc thêm »

unbrick Zenfone 6 (T00G), repair boot Asus Zenfone 6

Livemobi nhận unbrick Zenfone 6 (T00G), repair boot Asus Zenfone 6 (T00G), Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, qhsusb_builk …

Đọc thêm »

unbrick, repair boot Asus zenfone 5

Livemobi nhận Repair Boot, Unbrick phone, Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode cho Asus zenfone 5 (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, qhsusb_builk (9008) không …

Đọc thêm »