Unbrick LG

Unbrick , repair boot LG G3 F400

Livemobi nhận Repair Boot, Unbrick phone, Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode cho LG F400 [S/K/L] G3 Cat 6 (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, …

Đọc thêm »