Unbrick SAMSUNG

unbrick Samsung GT-I9192 , repair boot Samsung Galaxy S4 Mini

Livemobi nhận unbrick Samsung GT-I9192 , repair boot Samsung Galaxy S4 Mini , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, …

Đọc thêm »

unbrick Samsung I9190 , repair boot Samsung Galaxy S4 mini GT-I9190

Livemobi nhận unbrick Samsung I9190 , repair boot Samsung Galaxy S4 mini GT-I9190 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ …

Đọc thêm »

unbrick Samsung SM-J321AZ, repair boot Samsung Galaxy Sol SM-J321AZ

Livemobi nhận unbrick Samsung SM-J321AZ, repair boot Samsung Galaxy Sol SM-J321AZ , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, qhsusb_builk …

Đọc thêm »

unbrick Samsung SM-J120F, repair boot Samsung J120F Galaxy J1 2016

Livemobi nhận unbrick Samsung SM-J120F, repair boot Samsung J120F Galaxy J1 2016 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, …

Đọc thêm »

unbrick Samsung SM-J106F, repair boot Samsung Galaxy J1 Mini Prime 2016 (Dual Sim)

Livemobi nhận unbrick Samsung SM-J106F, repair boot Samsung Galaxy J1 Mini Prime 2016 (Dual Sim) , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất …

Đọc thêm »

unbrick Samsung SM-G386F, repair boot Samsung Galaxy Core 4G

Livemobi nhận unbrick Samsung SM-G386F, repair boot Samsung Galaxy Core 4G , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, qhsusb_builk …

Đọc thêm »