Unbrick ZTE

unbrick ZTE Z9 (NX508J), repair boot ZTE Z9

Livemobi nhận unbrick ZTE Z9 (NX508J), repair boot ZTE Z9 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, qhsusb_builk (9008) …

Đọc thêm »