Trang chủ / GIẢI PHÁP SỬA CHỮA / Chế Cable USB 9008 vào EDL COM 9008
Makeup NgọcTrần - Hotline : 0995.612.614

Chế Cable USB 9008 vào EDL COM 9008

Chế Cable USB 9008 vào EDL COM 9008 cho các dòng máy chip Qualcomm

(Xiaomi, Samsung, LG, Sony, Blachberry, ZTE, NOKIA…)

Hướng dẫn chế cáp USB 9008 đưa máy vào chế độ EDL

Chuẩn bị :

  • Cáp MicroUSB hoặc cáp USB-C
  • Công tắc đơn
  • Dao nhỏ để tách vỏ cáp
  • Tua vít để tháo công tắc,…

Giải thích kỹ thuật :
– Cáp USB có 4 sợi nhỏ gồm: VCC (+5V), D-, D+GND
– Khi chập (nối) 2 sợi D+ và GND với nhau rồi cắm vào điện thoại, điện thoại sẽ tự vào chế độ EDL (trên PC hện driver cổng COM 9008)

OK bắt đầu làm nào:
  1. Tách vỏ cáp USB, sợi D+ màu xanh và sợ GND màu đen
  2. Nối 2 sợi D+ và GND vào lần lượt 2 chân của công tắc
  3. Tắt hẳn điện thoại
  4. Một đầu cáp USB cắm sẵn vào PC, bật công tắc để nối 2 sợi GND và D+ với nhau
  5. Cắm đầu cáp còn lại vào điện thoại, khoảng vài giây thì tắt công tắt để ngắt kết nối 2 sợi D+ và GND máy sẽ tự vào chế độ EDL 9008
usb 9008.jpg

Trường hợp không có công tắc thì dùng tay chập/nối giữ 2 sợi D+ và GND, sau đó cắm đầu còn cáp USB còn lại vào điện thoại, khoảng vài giây thì bỏ nối 2 sợi D+ và GND điện thoại sẽ vào chế độ EDL 9008

EDL Cable:

EDL cable is for all Qualcomm phones to put into DEEP FLASH MODE or called Qualcomm 9008 Mode. this cable help you to Flash, unlock, read pattern lock for all kind of Qualcomm phones

What is deep flash ?
If a faulty handset can enter FASTBoot mode through the volume down key and the power button combinations  and  the driver can be recognized  normally.

But for a faulty handset which has damaged deeply in the system and unable to properly identify the port, the deep flash will be needed.

1. take out the battery of the faulty equipment

2. connect computers by usb cables

3.conduct  the deep flash point by metal tools,

4.force the underlying driver of the chip to work,  so that computer can identify the USB port.

Chúc anh em thành công ! :D

Bảng tin

miracle box 2.58 crack | 2018 Latest Version | Without box

miracle box 2.58 crack | 2018 Latest Version | Without box Feature: V2.58 1.Qualcomm Add …