Trang chủ / Chuyên mục SAMSUNG / Fix OEM Hide And RMM STATE:Prenomal J7 Pro
Makeup NgọcTrần - Hotline : 0995.612.614

Fix OEM Hide And RMM STATE:Prenomal J7 Pro

 

Reboot to Download mode

Reboot

Flash Gsm1x_restart_Softbirck.tar. done

Go to settings enable OEM.

DOWNLOAD:

Bảng tin

Up Rom Sky bằng tool PDL

Sky là 1 thương hiệu điện thoại nổi tiếng tại Hàn Quốc và bây giờ …