Trang chủ / Từ khóa Lưu trữ: octopus (trang 4)

Từ khóa Lưu trữ: octopus

Unlock Samsung SM-J120AZ Android 6.0.1 no root

Unlock Samsung SM-J120AZ Android 6.0.1 no root Searching for a phone. Please wait… Found phone on COM17 Reading info… Detected phone model: HW Version: SM2J120AZKZAIO PDA version: J120AZTUU2APJ2 CSC version: J120AZAIO2APJ2 CP version: J120AZTUU2APJ2 Phone SN: R58HC4S6V0R Phone IMEI: 356419-07-7380xx-x Reading HWID…OK Reading NV data…OK Reading phone unlock codes. This …

Đọc thêm »