Trang chủ / Từ khóa Lưu trữ: Unbrick USB

Từ khóa Lưu trữ: Unbrick USB

unbrick ZTE Z9 (NX508J), repair boot ZTE Z9

Livemobi nhận unbrick ZTE Z9 (NX508J), repair boot ZTE Z9 , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, qhsusb_builk (9008) …

Đọc thêm »

unbrick Vivo Y51L, repair boot Vivo Y51L

Livemobi nhận unbrick Vivo Y51L, repair boot Vivo Y51L , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, qhsusb_builk (9008) không …

Đọc thêm »

unbrick Asus ZenFone Z00UDB , repair boot Asus ZenFone Selfie (Z00UDB)

Livemobi nhận unbrick Asus ZenFone Z00UDB , repair boot Asus ZenFone Selfie (Z00UDB), Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, …

Đọc thêm »

unbrick Alcatel 6045I , repair boot Alcatel OneTouch Idol 3 6045I

Livemobi nhận unbrick unbrick Alcatel 6045I , repair boot Alcatel OneTouch Idol 3 6045I , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế …

Đọc thêm »

unbrick Alcatel 6039Y, repair boot Alcatel OneTouch Idol 3 6039Y

Livemobi nhận unbrick unbrick Alcatel 6039Y, repair boot Alcatel OneTouch Idol 3 6039Y , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ …

Đọc thêm »

unbrick Alcatel 5065D, repair boot Alcatel OneTouch POP 3 5065D

Livemobi nhận unbrick Alcatel 5065D, repair boot Alcatel OneTouch POP 3 5065D , Repair Fastboot mode, Repair Recovery mode (Sửa lỗi máy bị mất nguồn do Up rom sai, Máy không vào được chế độ boot – Download mode,Máy bị mất chế độ recovery, Máy bị mất chế độ Fastbooot, …

Đọc thêm »